Corporate and Commercial

Kurumsal ve ticari

Uzman avukatlarımız, kurumsal ve ticari sektördeki işletmelerin hem yerel hem de uluslararası düzeyde korunmasına odaklanmıştır. Müşterilerimizin şirketlerini yasal olarak kurmalarına yardım ederek onlara hem şirket hem de yatırım kanunu aracılığıyla rehberlik ediyoruz.

Farklı uzmanlığımız

Şirketlerin kaçınılmaz bir gerçeği, yasal konularla düzenli olarak ilgilenmeleri gerektiğidir. Bu konuların yönetiminde güvenilir, titiz bir hukuk ekibine sahip olmak ciddi bir fark yaratabilir.

Hizmetlerimiz çok yönlüdür ve detaylara önem verir. Hissedarlar sözleşmesi taslaklarını hazırlamak, işletme ruhsatı almak ve tescil ettirmek, Yönetim ve Genel Kurul toplantılarını düzenlemek ve bunlara katılmak veya yalnızca doğru toplantı tutanakları tutmak; tüm bunları uzmanlıkla ve hızlı bir şekilde sunmaktayız.

Uzmanlıklarımız şunları içeriyor:

 • Birleşmeler ve satın almalar (M&A)
 • İşletmelerin elden çıkarılmaları
 • Stratejik ittifaklar
 • Ortak girişimler
 • Pazara Giriş
 • Sermaye artırma
 • Şirket yönetimi
 • Uyumluluk

Bir müşteriye danışmanlık yaparken, büyük resmi, tüm ticari ve yasal risklerle birlikte değerlendiririz. Karmaşık ticari sözleşmelerin ince ayrıntılarını bilerek süreçlerin her adımında müşterilerimize yol gösteriyoruz. Müşterilerimiz, ayrıntılara olan bağlılığımızı ve yenilikçi hukuk anlayışımızı takdirle karşılamaktadır. Her bir ve her müşterinin kendine mahsus ihtiyacına hitap eden pratik, kalıcı çözümler üretmekteyiz.

Birleşme ve satın almaya (M&R) güçlü bir odaklanma

Yerel işletmelerden çokuluslu şirketlere kadar düzinelerce uygun ortak girişimin üstesinden geldik. Özellikle yeni şirketler kurarken veya birleşmeleri gerçekleştirirken, yerel lisanslama ve düzenleyici çevre konusundaki samimi anlayışımız birleşme ve satın alma (M&R) alanında güçlü bir yer tutturmamızı sağlamıştır. Müşterilerimize şu konularda yardımcı oluyoruz:

 • Sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı
 • Kurumsal rehberlik
 • Ortak girişimler
 • Hisse senedi satışları ve alımları
 • Stratejik birleşmeler
 • Borçlanılarak satın alınma
 • Aşağıdakiler için önceden hazırlık:
  o İleriye dönük hedefler
  o Özel sermaye (şirketi)
  o Varlık satışları
  o Satın Almalar

Butik danışmanlık hizmetlerimiz

Akıllı hukuki tavsiye, uygulamamızın temel taşıdır. Danışmanlık hizmetlerimizin tamamı, müşterilerimizin iyi bir yasal statüye sahip olmalarını sağlama yolunda titiz bir özene dayanmaktadır. Şunlar da dâhil olmak üzere, kurumsal ve ticari konularda geniş bir yelpazede yer almaktan gurur duyuyoruz:

 • Yeni iş yapıları
 • İşlemler ve projeler
 • Emlak
 • İnsan kaynakları
 • Sigorta
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Vergi
 • Yasal düzenlemeler

Akıllı, hassas sözleşmeler oluşturma

Sözleşmeleri hazırlarken titiz, seçici bir danışma kurulu sunuyoruz. Deneyimli ekibimiz, (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdakiler dâhil, çeşitli uzmanlık alanlarında yanlış yorumlama, yanlış kullanım veya başarısızlığa karşı güvenceli sözleşmeler hazırlamakta tam bir ustalık içindedir:

 • Franchising ve lisans anlaşmaları
 • Ticari acente ve dağıtım anlaşmaları
 • Ortak girişim sözleşmeleri
 • Emlak
 • Yerel yasaların etkisi

Tüketici koruma ve rekabet yasaları

Müşterinin, hem tüketicilerden hem de rekabetten korunması çalışmalarımız açısından çok büyük bir önem arz eder. Güncel, pratik tavsiyelerle, müşterilerimizin en iyi uygulamaları izlemelerini sağlamak için çalışırız. Deneyimlerimiz, aşağıdaki durumlarla ilgili olarak, otomotivden ilaca, eğlenceden ikramcılığa, medyadan yiyecek ve içeceğe gibi geniş bir sektör yelpazesinde mükemmelliğe imza atmamıza olanak tanıdı: :

 • Tekeller
 • Satış sonrası servis ve onarım
 • Ürün geri çağırma
 • Garantiler

Tekellere karşı korunma

Müşterilerimizin tekellerin oluşması tehdidine karşı korunmasını sağlamak için kapsamlı yasal önlemler alırız. Baştan sona, şirketin her yönünü analiz eder ve hukuki yollara başvurmak gerektiğinde ve başvurulduğunda müşterilerimizi koruruz. Bu, aşağıdaki hususlardaki ince ayrıntıları bildiğimiz anlamına geliyor:

 • Tam kanuni temsil (duruşmada ve tahkimde)
 • Ortak girişimlerin yapılandırılması
 • Sermaye piyasası kanunlarında gezinme
 • Uyumluluk yasasında ve şirket yönetiminde danışmanlık
 • Tekellere karşı korunma
 • İşletme ve şirketler arası sözleşmelerin birleştirilmesi
 • Dosyalama, yasallaştırma ve sekreterlik hizmetleri