Anlaşmazlıkların çözümü

Bir davada mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak için nitelikli avukatlardan oluşan seçkin bir ekibin olması şarttır. Anlaşmazlık Çözme ekibimiz, aşağıdakiler dâhil olmak üzere geniş kapsamlı hukuki bir tecrübe ile her vakayı ele alabilecek bir donanıma sahiptir:
 • Sivil, ticari ve ceza davalarının yönetimi
 • Gayrimenkul işlemlerinde danışmanlık
 • Yükleme ve nakliye hukuki konularının temsili
 • Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) ve iş anlaşmazlıklarının ele alınması
Ticari anlaşmazlıkların dava açma yoluyla çözümlenmeye çalışılmasının risk ve maliyetlerini dikkatli bir şekilde analiz ederek, müşterilerimiz için özel olarak hazırlanmış stratejiler oluşturuyoruz. Bu itibarla, kendi hedeflerimiz de müşterilerimizin hedefleri ve beklentilerine istinaden değişmektedir. Kalite kontrolü her şeyden önemlidir. Zaman ayırmamız konusunda etkin, hedefe odaklı ve cömert davranıyoruz. Titiz bir akran değerlendirmesi ve kapsamlı hazırlık, uygulamamızın ayırıcı özelliklerindendir.

Tahkim

Tahkim, masraflı ve uzun süren bir davaya katlanmak yerine, daha ihtiyatlı ve yararlı bir çözüm sağlayabilir. Kurumlardan devlete kadar değişen sayısız vakayı temsil ettik ve hem kısa süreli hakemlik hem de kurumsal tahkim davalarında oldukça uzmanlaştık. Deneyimimiz, aşağıdakileri içeren bir dizi endüstri kolunu kapsar:
 • Yükleme ve nakliye
 • Tahkim kararı uygulaması (hem yerel hem de uluslararası)
 • İnşaat
 • Otomotiv
 • İlaç
 • Ticari acente

Dava takibi

Uygulamamızın temelinde akıllı, etkili dava takibi var. Yargılama hukukunun hem karmaşıklıklarını hem de inceliklerini biliyoruz. Yaptığımız her hamle, müşterilerimizin üstün yararınadır. Şeffaflık için müşterilerimizle iyi ilişkiler içinde oluyor ve onları tüm kararlar hakkında bilgilendiriyoruz.

Davaları, uluslararası ölçekte, aşağıdakileri içeren konularda temsil ettik:
 • Ulaşım (havacılık, otomotiv, nakliyat dâhil)
 • Teknoloji (elektronik, medya, telekomünikasyon ve sosyal medya dâhil)
 • Tüketici ürünleri (lüks markalar ve perakendeciler dâhil)
 • Enerji (petrol ve gaz dâhil)
 • Yiyecek, içecek ve konuk ağırlama
 • Lojistik
 • İlaç

Cezai Hukuk Davaları

Beyaz yakalı ve sigorta konularındaki ceza davaları, özen ve titizlik gerektirir. Bu iki erdemin anlaşılması, Bölge Savcıları, Başsavcılar ve diğer düzenleyici kurumların emrettiği dikkat çeken davalarda müşterileri savunmamızı sağladı.

İster bir ceza davası isterse ilgili bir temyiz süreci olsun, amacımız hep aynıdır; müşterilerimiz için en uygun sonuçların elde edilmesini isteriz. Deneyimli ekibimiz, mahkeme davasının karmaşıklıkları, eşzamanlı sorgulama senaryolarının yönetimi ve hukuk davalarında destek sağlama konularında oldukça uzmanlaşmış bir durumdadır.

Çoğu zaman, soruşturmaları kovuşturma veya kamu davasına gerek kalmadan kurnazlıkla çözebiliriz.
 • Suçluların ülkelerine iadeleri ve af konularında yardım
 • Müşterilerin dondurulmuş hesaplarını kurtarma ve varlık takibi (hatta uluslararası düzeyde)
 • Emniyeti suiistimal ve zimmete para geçirme davalarında koruma
 • Kamu mahkemelerinde savunma ve avukatlık
 • Rüşvet, kurumsal dolandırıcılık ve sahtecilik davalarında savunma
 • Yasal ve düzeltici konularda danışmanlık
 • Kara paranın aklanmasının önlenmesi ve iç soruşturmalara karşı koruma

Fikri Mülkiyet Hukuku Davaları

Fikri mülkiyet uyuşmazlıkları doğası gereği oldukça kavramsal ve karmaşıktır. Özellikle sahteciliğe karşı koruma ve telif hakkı ihlali davalarında, biz Mısır ve bölgede bir bütün olarak lider durumdayız. Kapsamlı tecrübemiz, bize fikri mülkiyet hukuku davalarını savunmamız ve yönetmemiz konusunda son derece yüksek bir başarı oranı kazandırdı. Sayısız işletme ve birey, geçmiş performansımız nedeniyle büyük miktarlarda paranın muhtemel kaybıyla ilgili davalarda hep bizi görevlendirmektedir.

Firmanın uyuşmazlık çözümleme ekibi, basit uyuşmazlıklardan kamuoyunun dikkatini çeken davalara kadar bir dizi fikri mülkiyet vakasında tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu ekip, bireysel mucitlerden yeni teşebbüslere ve uluslararası şirketlere kadar, büyük ve küçük taraflar adına hareket eder.

Ekibimiz bilim, mühendislik, biyoteknoloji ve bilgisayarla ilgili alanlarda geniş çeşitlilikte teknik geçmişe sahiptir. Aşağıdakileri içeren karmaşık teknik davaları etkin bir şekilde savunabiliyoruz:
 • Reklam anlaşmazlıkları
 • Gizli bilgi davaları
 • Telif hakkı ihlali davaları
 • Alan adı uyuşmazlıkları ve dava takibi
 • Endüstriyel tasarım davaları
 • Fikri mülkiyet hakları icra davaları
 • Patent ihlali, patent müdahalesi ve patentle ilgili tröst aleyhtarı davalar
 • Ticari marka ve ticari takdim şekli ihtilafları
 • Ticari marka sahtekârlığı ve marka hakkına tecavüz davaları
 • Ticari marka muhalefet ve iptal davaları
 • Haksız rekabet davaları