Eğlence Hukuku ve Yaratıcı Endüstri

Dijital teknolojinin ortaya çıkmasından bu yana, medya ve eğlence endüstrileri giderek daha karmaşık hale geliyor. Fikri mülkiyet, dijital haklar ve dağıtım kanalları arasındaki dinamikleri anlamak, ilgili endüstri tecrübesine ve yenilikçi bir problem çözme geçmişine sahip, oldukça eğitimli bir hukuk ekibi gerektirir.

Aşağıdakileri içeren davaları ele alarak Ortadoğu ve Afrika’da çalıştık:
 • Kurumsal konular (finans, yatırım, mevzuat, anti tröst, rekabet ve idari konular dâhil)
 • Uyuşmazlık çözümü
 • Fikri mülkiyet
 • Üretim
 • Hakların kazanılması
 • Medya hakları
Engin tecrübemiz bize, aşağıdakiler dâhil, eğlence endüstrisi genelinde bir dizi yaratıcı kişi ve organizasyonu temsil etme fırsatı verdi:
 • Film stüdyoları ve yapımcıları
 • Reklamcılık (tanıtım organizatörleri, etkinlik organizatörleri, sponsorlar dâhil)
 • Mali destek (yatırımcılar, bankalar, şirketler)
 • Yayıncılar ve distribütörler
 • Hak sahipleri
 • Ligler ve kulüpler
 • Bayilik sahipleri
 • Hükümetler ve düzenleyiciler
Erişim alanımız, üst düzey kumar operatörlerine ve tedarikçilere kendi endüstrilerini çevreleyen girift yerel yasa ve yönetmelikleri başarıyla kullanmalarını sağlayacak tavsiyelerde bulunduğumuz, kumar topluluğuna da uzanıyor.

Medya ve Eğlence

Firmamız, medya ve eğlence dünyalarıyla sağlam bağlar kurmamıza olanak tanıyan güçlü bir yaratıcı temel üzerine kurulmuştur. Medya ve eğlence sektöründeki herkese kapsamlı bir şekilde temsil edilme garantisi sağlamak için gerekli uzmanlığa ve tecrübeye sahip önde gelen endüstri profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz var. İster daha iyi temsil isteyen sanayi gediklileri isterse haklarının temsil edilmesi ihtiyacında olan yeni yüzler olsun, tüm müşterilerimize, gelebilecek her konuda danışmanlık yapmaya kararlıyız.

Dijital ve sosyal medya

Çağdaş medya ve eğlence endüstrisinde, her zamankinden daha fazla hareketli parça var. Sosyal medya uygulamalarının yayılma alanı büyümeye devam ediyor ve arama motorları görüntü, ses, video, televizyon, film ve video oyunları gibi sonsuz bir kaynağa erişiyor. Hukuki tavsiyelerimiz, içerik oluşturma ve fonlamadan dağıtım haklarına çok sayıda platforma kadar her şeyi kapsar. Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, tüm dijital alanlarda deneyimli bir ekiple tam kapsamlı bilgi sağlarız:
 • Yapımcılar
 • Sosyal medya platformları
 • Çok Kanallı Ağlar (MCN’ler)
 • Sosyal medya etkileyiciler
 • YouTube yıldızları
 • Oyun geliştiricileri
 • Dijital yayıncılar
 • Pazarlama ajansları
 • Dergiler
 • TV kanalları
 • Perakendeciler

Medyada İstihdam

Eğlence endüstrisinde, çalışanları işe alma, iş akdini sonlandırma, terfi ettirme ve rütbesini indirme süreci diğer endüstrilerde olduğundan çok daha inceliklidir. Akıllı sözleşmeler ve yürütme yoluyla bu işleri usulüne göre yapmanız, sizi potansiyel olarak sorunlu yasal durumlardan koruyabilir.

Ekibimiz, ülke dışından akıllıca ve yasal olarak yetenekler tedarik etmek de dâhil olmak üzere, tüm istihdam süreçleri boyunca çeşitli müşterilerle ilgilenmektedir.

Müşterilerin, yetersiz kullanılmış kaynakları yeniden kanalize etme gibi potansiyel olarak kârlı iş seçeneklerini değerlendirmelerinde yardımcı oluyoruz. Özellikle de bu hassas alanda çok çeşitli deneyimlerimiz var. Müşterilerimizin üstesinden gelmelerine yardım ettiğimiz istihdam sorunları şunları içerir:
 • Değer kazanırken şirket kaynaklarını en üst düzeye çıkarmak için serbest çalışanlar kiralama
 • Tüm dünyada yeni yetenekler bulmak için iş ve işçi bulma kurumlarından yararlanma
 • Cinsiyet eşitliği (eşit ödeme) dâhil, iş yerinde çeşitlilik
 • Kurum içinde sağlık yönetimi
 • Uluslararası personel getirmek ve çalışanları tüm dünyaya taşıma.

Canlı Etkinlikler ve Tiyatro

Canlı etkinlikler heyecan verici deneyimlerdir, ancak aynı zamanda çetrefilli hukuki meseleler de üretebilirler. Canlı müzik, tiyatro, spor, sergi, bir ürün lansmanı veya tek seferlik bir etkinlik olsun, hukuk uzmanlarımız canlı etkinlikleri başarıyla yönetme geçmişine sahiptir. Yönetmenler, tiyatro sahipleri, lisans kuruluşları, tiyatro ajanları ve kar amacı gütmeyen tiyatrolar geçmişte yasal koruma ve rehberlik için bize başvurmuştur.

Meslek hayatlarını analiz ederek, birçok sanatçı, yazar, yönetici ve yapımcının, olumlu saygınlıklarını artırıp ve geliştirerek ve endüstrideki haklarını etkili bir şekilde koruyarak kariyer yapmalarına yardımcı olduk. Dijital yönleri de dâhil olmak üzere, çok az sayıda şirket bizim tüm canlı etkinlikleri yönetme konusundaki hukuki tecrübe derinliğimize sahiptir.

Temsil edebileceğimiz alanların bazıları şunlardır:
 • Üreticiler, kitap yazarları, besteciler ve oyun yazarları için canlı etkinlik ve sahne hakları sözleşmelerinin müzakeresi
 • Sanatçı hizmet haklarının müzakere edilmesi
 • Müşterilerimiz için vergi sonuçları, menkul kıymet analizi ve yatırım belgelerinin hazırlanması da dâhil olmak üzere telafi ve finansman anlaşmalarının yapılandırılması

Müzik

Birçok müzisyen, bir avukat tutmadan önce çok uzun süre bekleme hatasınına düşer. Bir yasal danışman aramanın en uygun zamanı daha ona ihtiyaç duymadan olandır. Müşterilerimize, lisanslama, telif hakları ve fikri mülkiyet gibi endüstrinin o kadar belirgin olmayan konularını göz önünde tutmalarına yardımcı oluyoruz.

Avukatlardan oluşan ekibimiz sadece gerekli standartlarda tecrübeli olmakla kalmayıp, sürekli değişen müzik endüstrisi karşısında kendilerini güncellemektedir. Teknolojinin etkisini anlıyor ve bir bireyin kişisel haklarına ne zaman zarar verdiğini biliyoruz.

Plak şirketleri, reklamcılar, yayıncılar, etkinlik organizatörleri, radyo istasyonları ve yetenek şirketleri ile çalıştık. Geleceğin söz yazarlarını, prodüktörlerini ve endüstriye girmeye çalışan herkesi içtenlikle karşılıyoruz. Portföyümüz bu spektrumun her bölümünden bir çalışmayı sergiliyor.

Sektörde yaptığımız bazı çalışmalar şunları içeriyor:
 • Dijital platformlardaki müşterilere odaklanmaları konusunda danışmanlık yapma ve uygulama stratejileri planlamalarında yardımcı olma
 • Kayıt ve yayıncılık anlaşmaları gibi anlaşmaların pazarlığını yapma
 • Müşterilerimiz için dağıtım anlaşmalarının pazarlığını yapma
 • Müşterilerimize ortak girişimler konusunda danışmanlık yapma
 • Müşterilerimize küresel evreler ile ilgili konularda danışmanlık yapma
 • Müşterilerimiz için sponsorluk anlaşmalarını müzakere etme
 • Müşterilerimize mağazacılık stratejileri konusunda danışmanlık yapma
Ayrıca, müşterilerimizin telif hakkı ihlalleri ve mülkiyet, geçmiş iş ortakları arasındaki anlaşmazlıklar ve hatta ticari marka sorunları gibi çeşitli sorunları halletmelerini sağladık.

Yayıncılık

Teknolojideki ilerlemeler yayın yasasının doğasını değiştiriyor. Çevrimiçi ve dijital yayıncılık, bilgilerin uygun bir yolla yayımlanması ile ilgili olarak yeni bir yasa ve yönetmelik dünyası yarattı.

Algılaması güçlü bir yayıncılık avukatlığı yapmak için alan adı koruması ve sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi gibi çevrimiçi yayın yasalarının modern dünyasını anlamakla birlikte endüstriye yönelik geleneksel yaklaşımları bilmelisiniz.

Yayıncılık endüstrisinde olanların, potansiyel engellerden kaçınmak için kariyerlerininin başında bir danışman bulmaları önerilir.

Köklü markalar, kişilikler ve yeni başlayan firmalarla çalışıyoruz. Hizmetlerimiz arasında şunlar var:
 • Kapsamlı yayıncılık sözleşmeleri ve lisansları hazırlama
 • Müşterilerimizin fikri mülkiyet ve telif haklarının korunması
 • Hakaret davalarında müşterilerimizi temsil etmek
 • Birleşme ve Devralma ve ortak girişimlerde müzakere
 • Müşterilerimize hizmetlerini nasıl pazarlayacakları konusunda danışmanlık yapma ve onların pazarlama ve reklamcılık ekipleri ile yakın bir şekilde çalışma
 • Her zaman yasalara uygun davranmalarına yardımcı olmak için müşterilerimizin sürekli değişen yasalar hakkında bilgilendirilmesi

Yetenek

Eğlence endüstrisinde yanlış anlamalar çok olağan şeylerdir. Yetenek ajansları, yetenek yöneticileri, şarkı yazarları ve sanatçıların hepsi kendi taraflarında hukuki tavsiye sunabilen ve anlaşmazlıkları ve potansiyel çatışmaları en uygun şekilde çözmeye yardımcı olabilecek birine ihtiyaç duyar.

Günlük faaliyetlerimiz bir bütün olarak Mısır, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki endüstri profesyonelleri ile ilişkileri içerdiğinden yıllar boyunca müşterilerimize sağlam sonuçlar vermemizi sağlayan zengin bir deneyim kazandık.

Çalıştığımız bazı alanlar şunlardır:
 • Müşterilerimizi büyük mevzuat değişikliklerine hazırlama
 • Ünlü kitap anlaşmalarını müzakere etme
 • Ticaret anlaşmalarını müzakere etme
 • Müşterilerimize potansiyel itibar hasarı ve hakaretle başa çıkma konusunda danışmanlık yapma
Sosyal medyanın gelişmesi, YouTube yıldızları, video blog yapımcıları ve blog yazarları gibi yetenekleri temsil etmemizi sağladı. Ekibimiz, endüstride olup biten her şeyi takip eder ve her türlü yeni girişimci becerisini kapsamak için gerekli vasıfları edinir.

TV ve Film

En büyük film ve dağıtım şirketlerinden bazılarına, büyük yayın şirketlerine ve dijital içerik yaratıcılarına ve sahiplerine hizmet sunan profesyonel ekibimiz, film ve TV deneyimini birleştirdi.

Deneyimlerimizle birlikte, müşterilerimize prodüksiyon, dağıtımın yanı sıra televizyon ve filmin diğer herhangi bir yönü ile ilgili olarak, akla yatkın tavsiyelerde bulunmayı garantileyecek bir durumdayız.

Çalıştığımız bazı alanlar şunlardır:
 • Müşterilerimize TV, film ve çevrimiçi içerik yayınlama ve dağıtma konularında danışmanlık yapma
 • Sözleşme taslakları hazırlama
 • Müşterilerimizin fikri mülkiyet hakları ve bunların korunması konusunda eğitilmesi
 • Müşterilere fonlandırma yapıları, işletmelerini finanse etmek için yeni yollar ve ürün ve hizmetlerinden en iyi şekilde nasıl menfaat elde edebilecekleri konusunda danışmanlık yapma