Fikri mülkiyet

1918 yılına dayanan davalarda müşterileri savunan firmamız bölgedeki fikri mülkiyetin öncülerinden biriydi. Günümüzde ise küçük, büyük, yerel, uluslararası ve köklü marka sahipleri ile teknoloji sahiplerine hitap ediyoruz. 2018 yılını 100.yıl olarak işaretlersek, neredeyse bir yüzyıl boyunca fikri mülkiyet haklarını koruyoruz. Her geçen gün genişleyen müşteri portföyümüzün kanıtlayabildiği gibi, fikri mülkiyet haklarını koruma yeteneğimizle gurur duyuyoruz. Cezayir’de Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü (ARIPO) bölgesi, Bahreyn, Mısır, Etiyopya, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, OAPI/ARIPO üyesi devletler, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Afrika’daki diğer birçok ülke. Aşağıdakiler dâhil, bir dizi fikri mülkiyet meselesini idare etmek için yenilikçi stratejiler kullandık:
 • Patent konuları
 • Ticari Markalar
 • Telif Hakları Koruması
 • Endüstriyel tasarımlar
 • Alan isimleri
 • Faydalı ürünler
 • Franchising ve lisans anlaşmaları
 • Sahteciliğe karşı stratejiler

Patentler

Doğru patent, bir işletmenin en değerli varlığı olabilir. Fikri mülkiyetin kurulması için hayati önem taşır. Lisans, devir ve üretim üzerinden patent haklarının korunması konusunda her zaman ön saflarda yer aldık ve rakiplere karşı aynı hakların nasıl empoze edileceğini biliyoruz. Buluş değerlendirmeleri, patent görüşleri, patent satın alma, patent muhafaza ve yıllık ücretler, geçerlilik ve uygulanabilirlik tavsiyelerinin yanı sıra lisans ve anlaşma müzakerelerini sunuyoruz. İhlal sorunları oluşursa, with conviction and authority mahkûmiyet ve yetki ile bunları yönetebiliriz. Hizmetlerimiz arasında şunlar vardır:
 • Buluş, tasarım ve patentler için ruhsat, tahsis, teminat hakkı ve diğer anlaşmaları müzakere etme ve hazırlama Patent denetimi yapma
 • Patent veya tasarım korumasının elde edilebileceği veya genişletilebileceği alanların belirlenmesi
 • Patent portföyünü yönetmeye yardımcı olacak stratejilerin geliştirilmesi
 • Müşterilerin patent portföylerini değerlendirme
 • Patent tercüme hizmetleri
 • İmal etme ya da araştırmaları kullanma hakkı (patentle ilgili olarak)

Ticari Markalar

Ticari markalar, bir işletmenin mirasını, kendine mahsus adları ve logolarıyla birlikte güvence altına almak için gereklidir. Bunların derin önemlerinden dolayı tüm ticari marka işleri için tek-duraklı bir hizmet anlayışı sunuyoruz. Alan adları ve ticari marka bulunurluğu için stratejiler hakkında tavsiyelerde bulunabilir ve markalar için öneriler sunabilir, ticari marka portföylerini yönetebilir ve önerilen bir ürünün veya buluşun, yürürlükteki patent hakkı taleplerini ihlal edip etmediğini belirlemeye çalışırız. Ayrıca, müşterilerin ticari markalarını yasal hale getirmelerine yardımcı olur, lisanslama ve franchising de dâhil olmak üzere işlem ve ticari marka anlaşmalarında gereken özeni gösteririz. Müşteri tabanımız, hem yurtiçi hem de uluslararası düzeyde, birçok ticaret sektörünü ve endüstriyi kapsamaktadır:
 • Ticari marka arama, patent uygunluğu ve ticari marka ve alan adı başvuru ve tescili
 • Rekabet ve iptal davaları
 • Ticari marka portföy yönetimi
 • Ticari marka, ticari isim, ticari takdim şekli, haksız rekabet ve karşılaştırmalı reklam uyuşmazlıklarını müzakere ve dava açma
 • Alan adı uyuşmazlıklarında danışmanlık ve mahkeme huzurunda savunma
 • E-ticarette ortaya çıkan diğer ticari marka, gizlilik ve haksız rekabet konularında danışmanlık
 • Satın alma, birleşme, finanse etme ve iflaslarda fikri mülkiyetin değerlendirilmesi ve yönetimi konularında işlem danışmanlığı ve durum despiti
 • Lisans, temlik, franchise anlaşmaları, Web Sitesi geliştirme anlaşmaları ve e-ticaret sözleşmelerini müzakere etme ve taslak haline getirme
 • Geçerlik ve ihlal konularında görüş belirtme
 • Kişilik ve gizlilik hakları üzerine danışmanlık yapma
 • Piyasa araştırmaları ve ticari marka izleme hizmetlerini yürütme
 • Ticari marka değerlemesi

Endüstriyel Tasarımlar

Endüstriyel ve mekanik tasarımın karmaşık yasalarını başarıyla kullanma, bu yasaların kapsadığı tüm alanların samimi bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bireyleri ve çok uluslu şirketleri ve benzerlerini temsil ediyoruz ve diğer hakları ihlal etmemekle birlikte müşterilerimizin tasarımlarının korunmasını sağlıyoruz. Elit ekibimiz çok disiplinli teknik bir deneyime sahiptir. Mekanik, sivil metalurji, fizik ve nükleer mühendislik alanlarında profesyonelleri etkin bir şekilde temsil ettik ve kimyasal, elektriksel ve elektronik yönleri olan buluşları koruma geçmişine sahibiz. Çalışmamızın kapsamı şunları içerir:
 • Yapı tabanlı aramalar da dâhil, (patent) önceki teknik aramaları yapma
 • Geçerlik ve ihlal görüşlerine ilişkin danışmanlık sağlama
 • Tasarım uygulamalarının dünya çapında hazırlanması ve yasal yollarla elde edilmeye çalışılması
 • Durum tespit araştırmalarının yürütülmesi
 • Lisans anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresi
 • Fikri mülkiyet denetimleri yapma
 • İmal hakkı ve çalışmaları kullanma düzenlemeleri
 • Fikri mülkiyet haklarını uygulama

Telif Hakları

Telif hakları, dijital çağda öfke dolu atışmalara neden olarak zorluk ve belirsizliklere bir zemin hazırlıyor. Tecavüz kavramı gitgide daha fazla incelikli hale geldiğinden, ihlal takibi de giderek zorlaşmaktadır. Çok sektörlü müşterilerle çalışırken, telif hakkı alanıyla ilgili her şeyde tek odak noktamız güncel, dinamik bir bilgelik sağlamaktı. Ekibimiz, telif hakkı korumasının işe yararlığı, telif hakklarının güvenceye alınması ve bunların tescillerinin nasıl yapılacağı hakkında geniş bilgiye sahiptir. Aşağıdakilerin yanı sıra, dijital haklar ve telif hakkı ihlali üzerine çıkan anlaşmazlıklarda müşterileri temsil edebiliriz:
 • Telif hakkı ve İnternetle ilgili sözleşmeleri hazırlama
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da telif haklarının tescili ve uygulanması
 • Ticari itibar, veri, internet içeriği, gizli bilgiler ve ticari sırların korunması konusunda danışmanlık yapma
 • Haksız uygulamalarda danışmanlık yapma
 • Yeni medya ürün ve hizmetleri için durum tespiti ve mülkiyetteki mevcut mülkiyet haklarını açıklayan avukat görüşü çalışmalarını yürütme
 • Web sitelerinde veya diğer multimedya ürünlerinde kullanılacak materyallerin telif hakkı izinlerinin alınması
 • Teknoloji ve dijital içeriğin lisanslanması konusunda danışmanlık yapma ve ilgili sözleşmeleri hazırlama
 • Çevrimiçi reklamcılıkla ilgili danışmanlık
 • E-ticaretle ilgili konularda danışmanlık
 • Yeni medya ürünleri ve hizmetleri ihlallerine ilişkin dava açma ve kanaat oluşturma

Sahteciliğe Karşı /Korsanlığa karşı koruma

Her yıl, dünya çapında sahtecilik, yüzlerce milyar dolar çalmaktan sorumludur ve dünyadaki Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Özgün bir ürünün yaratılması konusunda her şey çok önemlidir; bu nedenle ihlal riskini en aza indirgemek için müşterilerimizle birlikte 24 saat çalışıyoruz. Korsancılık ve taklitçilikle (hem yerel hem de bölgesel olarak) mücadele etmek için avukatlardan ve araştırmacılardan oluşan uzman bir fikri mülkiyet anlaşmazlığı çözme ekibi geliştirdik. Bölgedeki en başarılı ekiplerden biri olarak tanınan bizler, hak ihlallerine ve taklitçilere karşı baskınlar düzenlemek, ihlal kaynaklarını tespit etmek ve piyasa anketi araştırmalarını pazarllamak için özel stratejiler üretiyoruz.
 • Hak ihlalinde bulunma kanıtı arama
 • Üretim tesislerinin denetim ve incelemelerine nezaret etme
 • Taklitçi endişelere hızlı bir yanıt vermek için halk arasındaki kişilerden yararlanma
 • İşletmeleri ve markaları korumak için yurtdışındaki üretim tesislerini izleme
 • Suç örgütünün yönetimindeki liderlerin tespiti için sahte ürünlerin fabrikaların ötesinde izini sürme
 • Sahtecilere karşı acil önlemlerin alınması için yasal işlemleri başlatma
 • Taklit ürünlerin ele geçirilmesi ve taklitçi tedarik zincirinin izinin sürülmesi kayıtlar ve finansal verilerin ele geçirilmesi için emirler çıkarmak
 • Sahtecilere karşı para cezaları ve kalıcı tedbirler peşinde koşma
 • Gerekli tüm davaları yürütme

Soruşturma Hizmetleri

Gerçekten sağlam bir soruşturma başlatmak için sahtecilik soruşturma hizmetleri ekibi, yerinde güçlü bir varlığa ihtiyaç duyar. Avukat ve araştırmacılardan oluşan uzman ekibimiz sahtecilik karşıtı, ihlal ve fikri mülkiyet davalarımıza uygulamalı bir açıdan bakar.

Sağduyulu ama ve saldırgan bir strateji kullanarak hileli faaliyetleri araştırmak için yerel makamlarla koordinasyon içinde hareket ederiz. Ortadoğu ve Afrika çapında, hem uzak yerlerde hem de şehir merkezlerinde, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinin kurallarını ve düzenlemelerini istismar edenleri arayıp buluyoruz.

Dahası, uzmanlığımız dijital dünyaya da yayılıyor.
 • Siber suçlardan korunma (kimlik hırsızlığı ve Web Sitesi, sosyal medya ve e-ticaret güvenliği dâhil olmak üzere)
 • Ürünlerin araştırılması (ithalatçı / ihracatçıları analiz etme, kanıt oluşturan numune alımları ve satıcı ve müşteri için durum incelemesi de dâhil olmak üzere)
 • Adı sanı bilinmeyen şirket alımlarına karşı korunma
 • Kurumsal ve rakip pazar istihbarat kampanyalarını başlatma
 • Fikri mülkiyet haklarının kurulması (marka kullanımı ve ihlal araştırmaları dâhil)
 • Çevrimiçi / yerinde piyasa araştırmaları düzenleme