İşgücü ve İstihdam

Bölgenin karmaşık istihdam kanunları arasından bir yol bulmak zor ve sinir bozucu bir hal alabilir. İş yasalarına karşı güvenli çözümler bulma, işveren yükümlülüğünü en aza indirgeme ve yasalara saygılı çalışma ortamları oluşturma geç
 • mişine sahibiz.

  Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde, genel danışmanlık, avukatlık, hukuki mütalaa, sendikal meselelerinin çözümlenmesi, istihdam davaları ve uyuşmazlıklarda alternatif çözüm önerileri gibi hizmetler sunuyoruz. Yerel bir varlığımız olmasa bile, yerleşik bağlantı ağımız aracılığıyla entegre çözümler sunuyoruz. Sayısız mahkeme ve hükümet komitesi huzurunda iş hukuku davalarını yürütüyoruz.

  Hukuki belgeler açısından, aşağıda belirtilenlerle birlikte; personel sosyal yardım planlarını, ortaklıkları, politikaları ve yönetmelik el kitaplarını hazırlayabilir ve hatta yabancı çalışanların çalışma izinlerini kolaylaştırabilir ve yönetebiliriz:
  • Sözleşme belgelerinin taslaklarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve görüşülmesi
  • Yönetici istihdam sözleşmelerinin oluşturulması
  • İşten çıkarma ve personel azaltma vakalarını soruşturma (hem bireysel hem de kolektif olarak)
  • Birleşme veya devralımı takiben emek konularını yönetme
  • İkramiye, hisse senedi ve diğer planları oluşturma