Ulaştırma

Havacılık

Mısır Sivil Havacılık İdaresinden lisans, yasallaştırma veya noter onayı isteyenlere hizmet veriyoruz. Benzer şekilde, kaza, kargo sorunları, sigorta, reasürans konuları ve uçak kiralamaları / alımları nedeniyle talepler ortaya çıkarsa bunları ele alma yeteneğine sahibiz. Ekibimiz, ticari sözleşmeler, kurumsal işlemler ve anlaşmazlıklar durumunda operatörler, uçak sahipleri, kiralama şirketleri, uçak imalatçıları ve havayolu şirketleri dâhil olmak üzere önde gelen yerel ve uluslararası şirketler adına hareket eder.

Demiryolu

Demiryolları altyapısına ve demiryolu mevzuatına erişim için düzenlenmiş anlaşmalar da dâhil olmak üzere, arz endüstrisiyle yapılan sözleşmeler, altyapı projeleri, altulaşım, metro, hafif raylı sistem ve demiryolu düzenlemesinin geliştirilmesi ve işletilmesi dâhil ticari, hukuki ve düzenleyici konularda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Deniz taşımacılığı

Deniz taşımacılığı, büyük miktarlarda paranın muhtemel kaybıyla sonlanabilecek işlemlere sahip çok trilyon dolarlık bir endüstridir. Yerel ve uluslararası düzeyde, aşağıdakiler dâhil olmak üzere nakliye ile ilgili tüm yasal işleri ve gümrüklerle ilgili konuları hallediyoruz:
 • Konşimentolar
 • Çarter sözleşmeleri
 • Kargo tazminat talepleri
 • Çarpışmalar
 • Gümrük vergileri
 • Para cezaları davaları
 • Gemi seferden men
 • Gemi finansmanı
 • Satış
 • Satın alma
 • Taşımacılık
Yangın, karaya oturma, batma, çarpışma, kirlilik veya kurtarma masrafı talepleri gibi vukuatlar söz konusu olduğunda veya bir geminin başına ne gelirse gelsin, tüm bunların üstesinden emsalsiz bir uzmanlıkla gelebiliriz. Müşteriler, bilgimiz, erişilebilirliğimiz ve hızlı çözüm oluşturmamız nedeniyle firmamıza güvenmektedir. Geçmişte büyük uluslararası deniz zayiatları ve çevre kirliliği olayları başımıza geldiğinden; ekibimiz, gece ve gündüz emre amadedir ve her türlü deniz olayına müdahale etmeye hazırdır. Aşağıdakiler dâhil hizmetler sunuyoruz:
 • Belgeleri hazırlama
 • Konşimento danışmanlığı
 • Kargo tazminat talepleri ve çarpışma davalarında müşterileri temsil etme
 • Gümrük harçları davaları ve kaçakçılık davaları ile ilgili işlemler
 • Farklı gümrük mevzuatlarının uygulanmasından doğan hususlara katılma
 • Kargo üzerinde çıkarları olan taraflarla ilgi konular

Farklı büyüklükteki kargo sahipleri, nakliye şirketleri ve lojistik şirketlerine avukat yardımı sağlıyoruz. Taşımacılık aracı olarak gemicilikle ilgili olarak, sözleşme ihlalleri, sigorta, kargo tazminat talepleri, mühür koparma ve kargo hırsızlığı halinde müşterilerimize tavsiyelerde bulunuruz.