Fast Moving Consumer Goods

Hızlı Tüketim Malları

Eldib & Co avukatları, yiyecek, içecek ve tütün endüstrileri ile çok yakından tanışık olup bunların son zamanlarda hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli değişiklikler yaşadıklarına tanık olmuştur. Vergi kanunlarından franchising ve Hızlı Tüketim Ürünleri sektörüne giren çok sayıdaki daha küçük oyunculara kadar, güçlü bir hukuki desteğe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar belirgin olmamıştı.

Piyasa bilgilerimiz, yapılandırma, tescil işlemleri ve işletmelerinin operasyonel aşamalarını oluşturmanın başlangıcından itibaren bizim müşteriler için tercih edilen yasal ortaklar olmamızı sağlamıştır. Müşterilerimizin portföyleri çeşitlidir ve çokuluslu büyük şirketlerin yanı sıra küçük işletmeleri de içerir. Diğerleri arasında; vergi sorunları, ortak girişimler, birleşmeler ve satın almalar, IP sorunları, iş gücü sorunları ve mali konularda destek sunuyoruz. Hepsinden iyi sektörel tavsiyelerde bulunmaktan kıvanç duymaktayız.

Elde ettiğimiz en başarılı sonuçlardan bazıları bu sektörde meydana gelmiştir. Sahtecilik karşıtı dava ekiplerimiz, gıda ve içecek ve tütün endüstrisinde fikri mülkiyet davaları açısından dünyanın en büyük oyuncuları için olumlu sonuçlar elde etti. Söz konusu şirketler için çok sayıda baskın düzenledik ve soruşturmanın ilk aşamalarından sahte ve ihlal edilen ürün baskınlarına ve bunlara el konulmasına kadar geçen süreçte hazır bulunduk. Transit mallar üzerinde geçici sınır önlemleri almak, nihai karar aldırmak, ele geçirilen malların imhasını düzenlemek ve sonunda müşterilerimiz için tazminat almak suretiyle, dünyanın en büyük tütün üreticilerinden birine yardım ettik. Eldib & Co, geniş tecrübe ve başarıları sayesinde Mısır’daki en başarılı Fikri Mülkiyet dava ekibi ile gururla övünmektedir.