mobile

Teknoloji ve Telekomünikasyon

Eldib & Co avukatları, teknoloji ve telekomünikasyon sektörü hakkında güçlü bir anlayışa sahiptir ve müşterilerimize endüstri odaklı ve konu ile alakalı tavsiyeler sunar. Uzmanlarımız endüstriye tam anlamıyla hâkimdir ve İnternet, mobil uygulamalar ve bant genişliği yapılandırmasından günlük operasyonlara kadar uzanan kapsamlı Telekom endüstrisi gibi sektörün farklı alanlarında ihtisas sahibi olmuştur. Yeni teşebbüslerden büyük ve köklü kilit oyunculara kadar farklı büyüklükte ve mizaçta müşterilerle çalışıyoruz ve büyük ve karmaşıklıklarına bakmaksızın sorunların üstesinden gelebiliyoruz.

Müşterilerimizin stratejik hedeflerini göz önünde bulundurarak, en faydalı tavsiyeyi sağlamaya çalışıyoruz. Mevzuata uygunluk, rekabet, birleşme ve satın almalar, dava hukuku, vergi konuları, mahremiyet, Fikri Mülkiyet ile ilgili konular ve uyuşmazlıkların çözülmesi konularında destek sunuyoruz. Müşteriler Eldib & Co’yu en yeni çözümlerimiz ve yerinde müdahalelerimiz nedeniyle görevlendiriyor.

Bugün, Eldib & Co dünyanın en büyük bilgi teknolojisi şirketini temsil etmektedir. Kendilerine Mısır’daki 500 milyon doları aşan sermayeli bir şirketlerinin kurulmasında yardımcı olduk. Ayrıca, sahte ve ihlal edilen ürünlerle ilgili baskınların yanı sıra distribütörlük sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve taslaklarının hazırlanması konularında kendilerine yardımcı oluyoruz. Bundan başka, bütün olarak Mısır ve bölgede fikri mülkiyet haklarının korunması açısından dünyanın en ünlü mobil uygulama şirketlerinden bazılarını temsil ediyoruz.