Mostafa Nagy

BİLDİĞİ DİLLER

Arapça ve İngilizce

UZMANLIK ALANLARI

  • Bankacılık ve Finans
  • Kurumsal ve Ticari
  • Fikri Mülkiyet
  • Nakliye ve Gümrük
  • Yasal İstişareler ve Sözleşmeler
Mostafa, 1986 yılında İskenderiye Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra, 1990 yılında firmaya katıldı ve 2004 yılında kurulduğu sırada Trablus ofisinin başına atandı. Mostafa, 2007 yılında Mısır Temyiz Mahkemesi’ne kabul edildi. 2007 yılından beri şirketin bir ortağıdır. Ana uzmanlık alanları bankacılık, kurumsal ve fikri mülkiyettir. Mostafa, halen çeşitli nakliye şirketleri de dâhil olmak üzere çok uluslu şirketler için kamuoyunca iyi bilinen davaları ele alan Eldib & Co’nun Dava Dairesi’ne başkanlık ediyor. Marka konularında bir uzman olarak, Mısır’da 2002 tarihli ve 82 no.lu Fikri Mülkiyet Yasası’nın hazırlanmasında kilit rol oynamıştır. Mısır Barolar Birliği, Mısır Denizcilik Derneği ve Mısır Sanayi Varlığının Korunması Derneğinin (AEPPI) bir üyesidir.

Posted in .